Γιατί και Πώς Συντηρείται η Σόμπα Πέλλετ

Η ορθή συντήρηση της σόμπας πέλλετ είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή εξασφαλίζει τη μακροβιότητα του μηχανήματος και τη χωρίς προβλήματα λειτουργία του.
Πρέπει όμως να  γίνεται,όπως και η τοποθέτηση της, αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο και καταρτισμένο συνεργείο ώστε να αποφεύγονται άστοχες ενέργειες και να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του. Απαραίτητο επίσης είναι η συντήρηση να γίνεται όταν η σόμπα έχει κάψει δύο τόνους πέλλετ ή κάθε χρόνο την άνοιξη όταν παύει η χρήση της .Όταν η σόμπα καίει πέλλετ, υπολείμματα αιθάλης κατακρατούνται στο εσωτερικό της και στομώνουν τα μοτέρ. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η απόδοση και η αποδοτικότητα της  με περεταίρω συνέπεια να καταναλώνεται  πέλλετ αλλά να έχουμε απώλεια θερμότητας στο χώρο και  πολλές φορές να παρουσιάζονται προβλήματα τόσο στην ανάφλεξη όσο και στη καύση, το δε μηχάνημα να τίθεται εκτός λειτουργίας.Επιπροσθέτως, η αιθάλη που κατακρατείται στο εσωτερικό του μηχανήματος οξειδώνει τα μέταλλα και μειώνει το χρόνο ζωής τους, ταυτόχρονα η αιθάλη που κατακρατείται στην εξάτμιση (καμινάδα) όταν κορεστεί υπάρχει πάντα πιθανότητα ανάφλεξης της με ολέθρια αποτελέσματα για το μηχάνημα αλλά και τον χώρο!Η διαδικασία της συντήρησης περιλαμβάνει τον καθαρισμό της εξάτμισης με ειδικές βούρτσες, τον καθαρισμό των εσωτερικών μοτέρ (μοτέρ καυσαερίων και μοτέρ απαγωγής θερμού αέρα), τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης του πέλλετ και τέλος την ρύθμιση εκ νέου του μηχανήματος ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση και αποδοτικότητα του, να παραδοθεί δε προς χρήση ως καινούργιο μηχάνημα!
[rigid_woo_product_category_carousel per_page=”12″ columns=”5″ orderby=”menu_order title” order=”ASC” category=”230″]
Back to Top
Product has been added to your cart